اگر هنگام ورود به برنامه پنجره اتصال به بانک اطلاعاتی نمایش داده شد و وارد برنامه نشد و پیام داد: “اتصال به بانک اطلاعاتی برقرار نشد”

یکی از دلایلی که ممکن است باعث ان شده باشد قطع شدن برق در هنگام کار با دیتابیس میباشد

در این صورت ممکن است چند اتفاق افتاده باشد :

یکی از اتفاقات اینست که بانک اطلاعاتی بطور کامل دمیج شده باشد و قابل استفاده نباشد که در راهنمای مربوط به خود نحوه حل ان مشکل آموزش داده شده است ولی اگر بانک اطلاعاتی سالم باشد وفایل لاگ ان خراب شده باشد یا به هر دلیل مشکلی برای ان بوجود آمده باشد بانک اطلاعات به اصطلاح ساسپکت suspect میشود در اینصورت اگربرنامه managment studio را اجرا نمایید و وارد شوید شرایطی مانند تصویر زیر را میبیند:

چگونه ساسپکت دیتابیس را برطرف کنیم -عکس 1

همانطور که میبینید بانک اطلاعاتی از کار افتاده و ساسپکت شده است برای رفع این مشکل باید مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا از قسمت بالای همین پنجره new query را انتخاب نمایید در پنجره سمت راست یکی یکی دستورات زیر را وارد نموده وسپس کلید Execute رافشار دهید در اینصورت در پایین پنجره ای که دستورات را نوشته اید باید پیام به رنگ مشکی وبامتن انجام موفق نمایش داده شوداگر اروری داشته باشد پیام به رنگ قرمز بوده و نشان میدهد که چه اروری رخ داده است این دستورات باید اجرا شود:

1:

EXEC sp_resetstatus 'foodsoft139801'; ALTER DATABASE foodsoft139801 SET EMERGENCY

2:

DBCC CHECKDB (' foodsoft139801')

3:

ALTER DATABASE foodsoft139801 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CHECKDB (' foodsoft139801', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)

4:

ALTER DATABASE foodsoft139801 SET MULTI_USER

که البته بجای فودسافت 139801 نام بانک اطلاعاتی معیوب را وارد مینمایید

چگونه ساسپکت دیتابیس را برطرف کنیم -عکس 2

در پایان برروی کلمه دیتابیس که foodsoft1398 زیر مجموعه آن است کلید سمت راست زده و refresh نمایید باید شکل آیکون دیتابیس مذکور به حالت عادی برگشته و بانک اطلاعاتی درست شده باشد درغیر اینصورت بانک اطلاعاتی کاملا خراب شده و قابل استفاده نمیباشد توجه داشته باشید که با ریپیر کردن بانک اطلاعاتی ممکن است مقداری از اطلاعات خراب شده و حذ ف شود

چگونه ساسپکت دیتابیس را برطرف کنیم -عکس 3

چگونه ساسپکت دیتابیس را برطرف کنیم -عکس 4

چگونه ساسپکت دیتابیس را برطرف کنیم -عکس 5