اگر بر اثر قطع ووصل برق یا خاموش شدن کامپیوتر ویا هر دلیل دیگری بانک اطلاعاتی صدمه ببیند و یا به هردلیلی فایل ldf مربوط به دیتابیس دچار مشکل شود , در اینصورت امکان اتصال ب دیتابیس به اسکیوال سرور وجود نخواهد داشت.

در این حالت هنگامی که قصد اتصال بانک اطلاعاتی به اسکیوال سرور را داشته باشید با پیام خطایی روبرو خواهید شد مبنی براینکه بانک اطلاعاتی دمیج(خراب) شده و قابل استفاده نمیابدشد

در برخی از موارد اگر فایل لاگ دیتابیس(ldf) دچار مشکل شده باشد میتوانید در قسمت اتصال بانک اطلاعاتی در منیجمنت استادیو گزینه فایل ldf را با کلید remove حذف نمایید

در اینصورت درهنگام اتچ کردن بانک اطلاعاتی خود برنامه فایل لاگ آنرا خواهد ساخت

اما این حالت فقط درمواقع خاص امکان پذیر است و بعضی موارد با اینکار نیز اطلاعات برنخواهد گشت!

برای رفع این مشکل میتوانید از نرم افزارهای رفع اشکال و بازیابی فایل بانکهای اطلاعاتی استفاده نمایید.

بطور نمونه میتوانید از نرم افزار EaseUs.MsSql.REcovery استفاده نمایید این فایل را میتوانید از اینجادانلود نمایید

پس از نصب این نرم افزار برای استفاده کامل باید کرک آنرا اجرا نمایید .دراینصورت هنگام ورود به برنامه تصویری شبیه زیر نمایش داده میشود:

چگونه دیتابیس صدمه دیده را بازیابی نماییم - عکس 1 <ح>در اینجا ابتدا بوسیله کلید ... فایل mdf صدمه دیده را از مسیر آن انتخاب نمایید

سپس کلید repair را فشار دهید در اینصورت نرم افزار شروع به پردازش فایل نموده و تاجاییکه امکان داشته باشد تیبلها و آیتمهای داخل دیتابیس را ریکاوری مینماید

دقت نماید که دربرخی مواقع ممکن است همه اطلاعات بازنگشته و اطلاعات صدمه دیده از بین رفته باشد.پس از بازیابی ابتدا یک آمار از اطلاعات یافته شده نمایش داده میشود: چگونه دیتابیس صدمه دیده را بازیابی نماییم - عکس 2

پس از تایید این صفحه اطلاعات جدولهای بازیابی شده نمایش داده میشود .ابتدا جدول مورد نظر را انتخاب نموده و سپس کلید export را انتخاب نمایید:

چگونه دیتابیس صدمه دیده را بازیابی نماییم - عکس 3 در اینصورت شما میتوانید اطلاعات را بازیابی نموده و بصورت دستورات اسکیوال ذخیره نموده و سپس این دستورات را در نرم افزار SqlServerManagment Studio وارد نموده و سپس execute را اجرا نمایید تااطلاعات بازیابی شده در یک بانک اطلاعاتی خام اینسرت گردد